Menu

‘s-Hertogenbosch heeft een eigen thuiszorgwinkel

Wethouder Huib van Olden verrichtte op donderdag 14 november de officiële opening van de thuiszorgwinkel voor de inwoners van Den Bosch en omgeving. Lees verder.

Hiep Hulp Hoera!

“Sinds een aantal jaar krijg ik Hulp bij het Huishouden van IVT thuiszorg. Mijn hulp is een lot uit de loterij!”

Next

Vragen over onze zorgverlening

Heeft u een vraag over onze zorgverlening op het gebied van huishoudelijke hulp of verpleging en verzorging? Kijk dan hier of uw antwoord erbij staat.

Wijkverpleegkundigen zijn van start

Weer in de buurt
Sinds 1 januari 2011 kunnen bewoners van de Bossche wijken Kruiskamp, Schutskamp, Boschveld en Deuteren de wijkverpleegkundigen gaan tegenkomen. Zij richten zich op de doelgroepen ouderen/ chronisch zieken, multi probleemgezinnen, allochtonen en jeugd. “Over het algemeen worden we erg enthousiast ontvangen door de buurtbewoners. Slechts een enkeling is wat afwachtend over de komst van weer een nieuw project in de wijk”, vertelt één van de wijkverpleegkundigen Karin van Dorst. Samen met Desiree Coense en Annemie van de Wouw is zij in de beginfase van het project druk bezig met het aanleggen van een breed netwerk. “Een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de aanwezige huisartsenpraktijken is essentieel. We zijn een aanvulling op de huisartsenzorg. Dagelijks staan wij midden in de wijk en dicht bij de bewoners. We zijn letterlijk in de buurt”. Ook organisaties en hulp- en zorgverleners kunnen bij de wijkverpleegkundigen aan de bel trekken wanneer zij het gevoel hebben dat een situatie niet pluis is. Op deze manier kunnen problemen eerder worden gesignaleerd en preventief worden opgelost.

De wijkverpleegkundige helpt graag
Al vanaf de eerste week weten de wijkverpleegkundigen en buurtbewoners elkaar te vinden. Een belangrijke groep zijn de ouderen. Zij willen graag zelfstandig blijven wonen, maar kunnen bijvoorbeeld wel wat hulp gebruiken bij de regelzaken. Daarnaast kunnen de wijkverpleegkundigen verschil maken bij de grote groep allochtonen in die wijk die vaak door een taalbarrière de weg naar de zorgverlening niet goed weten te vinden. “We proberen de drempel laag te houden om bij ons aan te kloppen”, leggen ze uit. “Zo kunnen bewoners met vragen over wonen, gezondheid en welzijn gratis én zonder indicatie bij ons terecht. Dit kan onder andere tijdens het wekelijkse spreekuur op de Wijkpleinen in Den Bosch West of via telefoonnummer 06-30074264 op werkdagen van 8.30-17.00 uur.”

Het doel van het project Zichtbare Schakel is om mensen zo lang mogelijk zo zelfstandig en veilig mogelijk in hun eigen wijk te laten wonen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het project is mede mogelijk dankzij subsidie vanuit het Ministerie van VWS en WWI en programma-uitvoerder ZonMW voor de duur van ruim twee jaar.

Spreekuren op de wijkpleinen
Wijkplein Boschveld: Maandag 14.00-15.00 uur
Wijkplein Helftheuvel: Dinsdag 11.00-12.00 uur
Wijkwinkel Deuteren: Donderdag 10.30-11.30 uur

Bericht geplaatst op 8 maart 2011
Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie